Klikając „Akceptuj wszystkie pliki cookie”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych. Zobacz naszą Politykę prywatności, aby uzyskać więcej informacji.

Polityka Prywatności

MEDILY SP Z O.O. z siedzibą w Łodzi, ul. Armii Krajowej 43A (zwana dalej „Medily właścicielem serwisu www.aurero.com”) szanuje Twoją prywatność i ceni Twoje zaufanie.

Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, które możesz nam przekazać podczas korzystania z Serwisu oraz plików cookies znajdujących się w naszym Serwisie. Dołożymy wszelkich starań, aby chronić Twoją prywatność podczas korzystania z Serwisu. Przestrzegamy uznanych międzynarodowych standardów bezpieczeństwa. Wdrożyliśmy polityki, procedury i szkolenia z zakresu ochrony danych, poufności i bezpieczeństwa. Regularnie sprawdzamy wdrożone środki pod kątem adekwatności do zabezpieczenia naszych danych.

W naszym Serwisie znajdują się informacje dotyczące informacji o usługach i rozwiązaniach wspierających badania kliniczne.

I. DANE OSOBOWE.
Twoje dane osobowe są przetwarzane i zabezpieczane zgodnie z zasadami określonymi w szczególności w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO.


II. KOLEKCJA DANYCH.
Prosząc Cię o podanie danych, Medily zawsze wyjaśnia, dlaczego konieczne jest ich podanie. Gromadzone są wyłącznie te dane, które są niezbędne do osiągnięcia określonego celu.


III. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
Odbiorcami Twoich danych osobowych są wyłącznie osoby, które działają z upoważnienia Medily lub na podstawie umowy powierzenia. Dane są zabezpieczone przed udostępnieniem podmiotom nieupoważnionym.
Dane osobowe mogą być przekazywane jedynie w niezbędnym zakresie i wyłącznie tym podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp, aby zagwarantować wysoką jakość usług oferowanych przez Medily, w szczególności dostawcom usług IT oraz podmiotom współpracującym. Wszyscy partnerzy, którzy przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, działają wyłącznie na polecenie administratora i dbają o bezpieczeństwo danych.


IV. OKRES PRZETWARZANIA.
Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane dłużej niż jest to konieczne do osiągnięcia celów, dla których dane zostały zebrane lub dłużej niż wynika to z przepisów prawa lub uzasadnionego interesu prawnego Spółki lub do czasu wycofania zgody lub skutecznego sprzeciwu został podniesiony.


V. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH.
Medily podjęła działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa, poufności i integralności Twoich danych osobowych
Medily przywiązuje dużą wagę do tego, aby Twoje dane osobowe nie były modyfikowane, udostępniane lub w inny sposób wykorzystywane w niewłaściwy sposób przez osoby trzecie, które nie są upoważnione do dostępu do danych.


VI. LINKI DO STRON INTERNETOWYCH OSÓB TRZECICH.
Na stronie www.aurero.com mogą być zamieszczane łącza do witryn internetowych osób trzecich. Medily nie ma kontroli nad tymi witrynami i dlatego nie ponosi odpowiedzialności za praktyki stron trzecich dotyczące poufności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych. Dlatego też zaleca się zapoznanie z polityką prywatności zamieszczoną na takich stronach przed skorzystaniem z nich oraz przed podaniem danych osobowych.


VII. AKCEPTACJA POLITYKI PRYWATNOŚCI
Korzystając ze strony internetowej www.aurero.com i przesyłając dane do Medily za pośrednictwem tej witryny, akceptujesz niniejszą politykę prywatności. Jeżeli nie zgadzasz się z którąkolwiek z zasad, nie powinieneś korzystać z serwisu ani podawać danych osobowych.

W zależności od relacji z Medily, która powstanie w związku z nawiązanym kontaktem, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane na różnych podstawach prawnych i w różnych celach. Poniżej znajduje się informacja dotycząca przetwarzania Twoich danych osobowych w ramach funkcjonalności oferowanych w ramach serwisu.

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH.
Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej lub innych kanałów komunikacji z użytkownikiem jest Medily Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Armii Krajowej 43A, 94-046 Łódź, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Łódź-Śródmieście w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000802508, REGON 384301570, NIP 7272838695, kapitał zakładowy 11 900zł w całości opłacony, zwany dalej „Administratorem Danych”.


II. JAKI JEST CEL, PODSTAWA PRAWNA I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH?
W związku z nawiązaniem kontaktu, współpracą, korzystaniem z funkcjonalności lub usług Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach, na podstawie i przez okres:

Lp. Czynność, w związku z którą przetwarzane są dane osobowe Cel przetwarzania Podstawa prawna Okres przetwarzania
1. Kontakt poprzez formularz ankiety realizując udzieloną zgodę na kontakt art. 6 ust. 1 lit. a) RODO Do czasu realizacji celu
2. Dostęp do treści zamieszczanych w serwisie oraz do funkcjonalności serwisu (pliki cookies techniczne i analityczne) zapisywanie plików cookies na Twoim urządzeniu w celach analitycznych i funkcjonalnych prawnie uzasadniony interes administratora art. 6 ust. 1 lit. f RODO, prawo administratora prawnie uzasadnionym interesem jest utrzymanie i doskonalenie funkcjonalności serwisu, tworzenie zbiorczych statystyk, badanie ruchu w serwisie, logowanie uwierzytelnianie i zapisywanie sesji, zapewnienie bezpieczeństwa analityczne plików cookies są przechowywane na Twoim urządzeniu maksymalnie przez okres 2 lat od momentu ich zainstalowania. Możesz wcześniej sprzeciwić się temu przetwarzaniu, usuwając lub blokując pliki cookies w swojej przeglądarce


IV. CZY PODANIE DANYCH OSOBOWYCH JEST OBOWIĄZKOWE?
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów, dla których mają być lub zostały zebrane.

V. JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH?
Każdemu z Państwa przysługuje prawo dostępu do danych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), przenoszenia (art. 20 RODO) oraz prawo wniesienia skargę do organu nadzorczego.
Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Zgodę można wycofać poprzez przesłanie wniosku drogą elektroniczną na adres kontakt@aurero.com. Jeżeli zapiszesz się do newslettera, możesz wycofać zgodę klikając odpowiedni link w newsletterze. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
Ze względu na Twoją szczególną sytuację, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec dalszego przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Administratorowi nie będzie już wolno przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem Danych lub Inspektorem Ochrony Danych. W przypadku danych zapisanych w plikach cookies uwzględnienie sprzeciwu może nie być możliwe ze względu na brak możliwości jednoznacznego określenia, że zgłaszającym jest osoba, której dane są przetwarzane. W tej sytuacji musisz ręcznie usunąć zainstalowane pliki cookies ze swojej przeglądarki.


VI. KTO MOŻE BYĆ ODBIORCĄ DANYCH?
Dane osobowe mogą być przekazywane jedynie w niezbędnym zakresie i wyłącznie tym podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp, aby zagwarantować wysoką jakość usług oferowanych przez Medily Sp. z oo o.
Wszyscy partnerzy przetwarzający dane osobowe na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, działają wyłącznie na polecenie Administratora danych i dbają o bezpieczeństwo danych.
Twoje dane osobowe bez Twojej zgody nie są i nie będą przekazywane podmiotom zewnętrznym na ich własny użytek. Dane przekazywane są wyłącznie na użytek Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia i nie są udostępniane podmiotom trzecim.
Odbiorcami Twoich danych będą w szczególności osoby zatrudnione przez Medily i upoważnione do ich przetwarzania, inne podmioty współpracujące oraz zaufani partnerzy świadczący usługi na rzecz Medily, w szczególności w zakresie IT.

POLITYKA PLIKÓW COOKIES (CIASTECZEK)

Strona internetowa www.aurero.com (Serwis), z której korzystasz wykorzystuje pliki cookies, (tzw.: „ciasteczka”).

Właścicielem Serwisu jest Medily Sp. z o.o., zwane dalej „MEDILY” z siedzibą w Łodzi – Armii Krajowej 43A, KRS 0000802508; NIP 727-283-86-95. Z administratorem można się skontaktować na adres email: kontakt@aurero.com.

Czym są pliki cookies

Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które zapisują się i są przechowywane na urządzeniu, z wykorzystaniem którego strona internetowa jest przeglądana -  komputerze, telefonie komórkowym, tablecie (tzw.: „urządzenie końcowe). Pliki te zapisywane są przez przeglądarkę, z wykorzystaniem której strona jest wyświetlana. Przechowywanie plików cookies na urządzeniu nie powoduje jego zmian konfiguracyjnych ani zmian w jego oprogramowaniu. 

Dane zapisywane w plikach cookies zawierają informacje o sposobie korzystania ze strony
(w szczególności wyświetlanych podstronach i treściach, datę i czas odwiedzin). 

Rodzaje plików cookies oraz podstawy prawne przetwarzania plików cookies przez właściciela strony internetowej

 1. Niezbędne pliki cookies są konieczne dla sprawnego działania strony internetowej, w związku z czym nie mogą zostać dezaktywowane (bez tych plików strona nie jest w stanie funkcjonować). Pliki te umożliwiają poprawne wyświetlenie strony, prezentowanie zamieszczonych na niej treści oraz poprawne korzystanie ze strony. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – czyli prawnie uzasadniony interes administratora jakim jest zapewnienie operacyjności strony internetowej, umożliwienie właścicielowi strony prezentowania treści
 2. Analityczne pliki cookies pozwalają analizować ruch na stronie – w szczególności pozwalają mierzyć liczbę wizyt, czas spędzony na stronie, sposób poruszania się po witrynie dzięki czemu możemy poprawić działanie strony. Jeśli zablokujesz ten rodzaj cookies nie będziemy mogli zbierać informacji o korzystaniu z witryny oraz nie będziemy w stanie monitorować jej wydajności. Podstawą przetwarzania informacji pozyskanych z analitycznych plików cookies jest zgoda osoby korzystającej ze strony.
 3. Funkcjonalne zadaniem tego rodzaj plików cookies jest umożliwienie użytkownikowi korzystania ze strony internetowej w sposób lepiej dostosowany do jego osobistych preferencji, w oparciu o jego wcześniejsze wizyty i wybrane ustawienia. np. w zakresie wybranego języka, wyglądu strony czy wykorzystywanego rozmiaru czcionki.
 4. Marketingowe pliki cookies są wykorzystywane do analizy skuteczności kampanii oraz do remarketingu czyli kierowania reklam i dopasowaniu ich w oparciu o zachowanie użytkownika na stronie. Dzięki temu nasze reklamy będą lepiej dopasowane do Twoich potrzeb. Dane umożliwiają pogłębioną analitykę ruchu na stronie w oparciu o segmentację. W ramach plików marketingowych strona może używać plików stron trzecich (third party cookies) są to pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym i wykorzystywane przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. Dzięki temu reklamy będą lepiej dopasowane do potrzeb osoby odwiedzającej stronę. Podstawą przetwarzania informacji pozyskanych z marketingowych plików cookies jest zgoda osoby korzystającej ze strony.

Google Analytics - to usługa analizy witryn internetowych oferowana przez firmę Google Inc., w ramach której zapewniane są zagregowane, a przez to anonimowe dane statystyczne dotyczące odwiedzających witrynę. Więcej informacji o tym narzędziu znajduje się pod linkiem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl. Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o korzystaniu z naszej strony. W ramach Google Analytics nie gromadzimy jakichkolwiek danych osobowych. Przekazywane do serwerów Google numery IP są anonimizowane. Informacje jakie gromadzimy to m.in.: informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, podstrony przeglądane przez użytkownika czas spędzony w serwisie i jego podstronach, przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami, źródło, z którego użytkownik wszedł na serwis. Ponadto, korzystamy w ramach Google Analytics z raportów demograficznych i zainteresowań. Oparte są wyłącznie na danych osób, które wyraziły zgodę na udostępnienie Google swoich danych w ramach posiadanego konta Google. Informacje, do jakich mamy dostęp, to, w szczególności: przedział wieku, w którym się znajdujesz, Twoja płeć, Twoja przybliżona lokalizacja ograniczona do miejscowości, Twoje zainteresowania określone na podstawie aktywności w sieci. W przypadku, gdy użytkownik wyrazi zgodę na segmentację, do Google Analytics może wysłać dodatkowe informację dotyczące segmantacji.. Dane te są anonimowe i służą wyłącznie celom analitycznym. Szczegóły związane z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics są dostępne pod adresem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

 Zgoda

Zgoda na używanie plików cookies przez stronę może zostać wycofana w każdym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem działania podjętego na jej podstawie, przed jej wycofaniem. Aby cofnąć zgodę na używanie plików cookies przez stronę należy wejść w ustawienia plików cookies dostępnych z poziomu cookiebota.

Jak zmienić ustawienia, odinstalować lub uniemożliwić instalację plików cookie na swoim urządzeniu

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookie na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione, aby blokować automatyczną obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików cookie może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej lub uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcji stron internetowych i dokonania niektórych czynności. Pliki cookie można odinstalować poprzez usunięcie ich jeden po drugim według rodzajów cookies lub wszystkich na raz. 

Poniżej przedstawione zostały instrukcje dokonywania zmian ustawień oraz usuwania plików cookie w popularnych przeglądarkach:  
a) Mozilla Firefox: menu "Narzędzia", wybrać zakładkę "Opcje", następnie "Prywatność" i "Usuń ciasteczka" - https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
b) Internet Explorer: menu "Narzędzia", zakładka "Opcje internetowe", następnie wybrać kolejno "Ogólne", "Historia przeglądania", "Ustawienia", okno "Ustawienia tymczasowych plików internetowych i historii" i na koniec "Wyświetl pliki" - https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
c) Google Chrome: zakładka "Prywatność" w menu "Ustawienia", wybrać "Ustawienia treści", następnie "Wszystkie pliki cookie i dane stron" i "Usuń wszystko" - https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl
d) Apple Safari: "Ustawienia", "Safari" i wybrać "Wymaż historię i dane witryn" - https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

Istnieje możliwość ustawienia przeglądarki internetowej, tak aby blokowała pliki cookie lub każdorazowo ostrzegała przed ich instalacją. Ustawienia są różne w poszczególnych przeglądarkach. Instrukcje odnośnie obsługi plików cookie można znaleźć w menu "Pomoc" przeglądarki.
Użytkownik może zrezygnować z plików cookie Google Analytics, klikając w poniższy link i pobierając dodatek: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Czas, przez jaki pliki cookie będą umieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika

Pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookie albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Informacje o okresie czasu przez jaki pliki pozostają na urządzeniu użytkownika wskazane są w treści cookiebota, z którego korzysta strona.

Dane osobowe

Nie wszystkie pliki cookies łączą się z przetwarzaniem danych osobowych użytkownika Serwisu, jednakże w przypadku plików, które niosą ze sobą informacje zawierające dane osobowe, właściciel Serwisu informuje:

 1. Administratorem danych osobowych jest właściciel Serwisu
 2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych może Pani/Pan kontaktować się pod adresem e-mail: iod@aurero.com
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach i na podstawie:some text
  1. W przypadku plików cookies niezbędnych na podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – czyli prawnie uzasadniony interes administratora jakim jest zapewnienie operacyjności strony internetowej, umożliwienie właścicielowi strony prezentowania treści. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do korzystania z serwisu.
  2. W przypadku plików cookies funkcjonalnych, analitycznych oraz marketingowych/reklamowych podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit a) RODO, czyli zgoda użytkownika. Zgoda jest dobrowolna i może zostać wycofana w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na jej podstawie przed jej wycofaniem. Zgoda nie wpływa na możliwość korzystania z serwisu jednak jej niewyrażenie może mieć negatywny wpływ na odbiór i prezentację treści Serwisu – w szczególności może uniemożliwić zapoznanie się z treściami multimedialnymi.
 4. Odbiorcami danych osobowych mogą być dostawcy usług IT – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
 5. Dane przetwarzane na podstawie zgody użytkownika mogą być wykorzystywane do profilowania preferencji użytkownika.
 6. Dane będą przechowywane przez administratora do mementu wycofania zgody lub do momentu wyczerpania się celu przetwarzania.
 7. Użytkownikowi, zgodnie z przepisami art. 15 - 20 RODO, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania: ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia do innego administratora.
 8. W przypadkach, gdy administrator przetwarza dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu użytkownik, zgodnie z art. 21 RODO może wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania swoich danych osobowych przez administratora.
 9. Użytkownikowi Serwisu przysługuje także prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie jego danych osobowych przez administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).