29.9.2021

Raport NIK 2021 o obciążeniach medyków pracami administracyjnymi

Wróć do wszystkich wpisów

Najwyższa Izba Kontroli jako pierwsza instytucja w Polsce wydała raport o obciążeniach medyków pracami administracyjnymi. Statystyki nie przedstawiają optymistycznych wniosków. Niestety w dalszym ciągu wiele czasu lekarzom zajmują czynności biurokratyczne. Jedną trzecią stacjonarnych porad lekarskich oraz 57 procent czasu teleporad zajmuje prowadzenie dokumentacji medycznej oraz wykonywanie czynności administracyjnych.

Głównym zadaniem lekarzy jest opieka nad pacjentem

Jak wykazał NIK, w ogromnej większości (aż 86%) skontrolowanych podmiotów nie wykorzystuje możliwości odciążenia pracy lekarzy poprzez nadanie asystentom medycznym odpowiednich uprawnień do wystawiania e-zwolnień, e-recept i e-skierowań. Podobnie jest w przypadku zlecania kontynuacji leczenia przez wykwalifikowaną kadrę pielęgniarską oraz położniczą.

Wiele podmiotów medycznych nie wykorzystuje zalet cyfrowej transformacji. Większość nie zintegrowała systemów do obsługi diagnostyki laboratoryjnej (59%) oraz obrazowej (82%). Nie były również zasilane wynikami takich badań. Inne niechlubne dane mówią:

  • 23 proc.skontrolowanych placówek ochrony zdrowia nie zapewniało przepływy danych między lokalizacjami;
  • W połowie skontrolowanych placówek nie prowadzono elektronicznej rejestracji wizyty;
  • Tylko 41% placówek wysyła powiadomienia SMS / e-mail z przypomnieniem i aktualizacjami wizyt do pacjentów;
  • Wiele podmiotów w dalszym ciągu wytwarza dokumentację medyczną w formie papierowej lub hybrydowej (EDM i oddzielną wersję papierową).

Oczywiście to wszystko czynniki zdecydowanie niekorzystnie wpływające na produktywność pracy lekarzy. Brak wykorzystania potencjału oprogramowania medycznego może prowadzić do pustych wizyt (pacjenci nienależycie powiadomieni o terminie wizyty), niespójności dokumentacji (różne wersje tych samych dokumentów), ograniczenia możliwość sprawnego uzyskiwania danych medycznych koniecznych do podejmowania decyzji leczniczych przez medyków w różnych lokalizacjach itd.

Również w czasie epidemii COVID-19 spośród 22 skontrolowanych placówek aż 32% z nich zostało zmuszone do czasowego ograniczenia dostępności świadczeń, czego również można było uniknąć z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi cyfrowych.

Z badań NIK wynika, że zastosowanie cyfryzacji oznacza znacznie niższą czasochłonność

NIK w swoich wnioskach do kierowników podmiotów leczniczych rekomenduje wykorzystanie potencjału narzędzi informatycznych oraz wdrożenia rozwiązań wspierających pracę personelu medycznego.

Aurero to oprogramowanie medyczne umożliwiające automatyzację procesów obsługi pacjenta, zarządzanie finansami oraz cyfrowy obieg dokumentów w placówkach medycznych. Jakość usług medycznych wynika z komfortu pracy. Zaoszczędzony czas lekarze oraz rejestracja medyczna mogą poświęcić pacjentom.

Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości, nie wiesz jak przebiega wdrożenie oprogramowania medycznego, jakich modułów faktycznie wymaga optymalizacja pracy Twojej kadry – skorzystaj już dziś z bezpłatnej pomocy specjalistów Aurero. Przypominamy również, że do 20 października 2021 roku istnieje możliwość uzyskania bezzwrotnej dotacji z UE w wysokości 85% wydatków poniesionych na cyfryzację przedsiębiorstw.

Źródło: NIK o obciążeniach medyków pracami administracyjnymi

Formularz wysłany pomyślnie !

Nasz zespół już pracuje nad

przygotowaniem Twojej wersji Aurero.

Już za chwilę (zazwyczaj zajmuje to do 5 minut) na podany przez Ciebie adres e-mail otrzymasz informacje niezbędne do zalogowania się do swojej wersji demonstracyjnej.

W międzyczasie, jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Dbamy o Twój cenny czas – jeśli chcesz porozmawiać z nami i dowiedzieć się jak możemy pomóc rozwijać Twój biznes, wybierz dogodny termin spotkania klikając w poniższy link:

https://calendly.com/urszula-strybel/aurero-demo-tour?month=2024-02
Oops! Coś poszło nie tak. Spróbuj jeszcze raz.