20.1.2020

Cyfryzacja służby zdrowia – Priorytety w Ochronie Zdrowia 2020

Wróć do wszystkich wpisów

Tegoroczna konferencja Priorytety w Ochronie Zdrowia to już 9 edycja tego wydarzenia. Podczas konferencji wymieniono ogrom doświadczeń i zaprezentowano nowe pomysły na zarządzanie systemem ochrony zdrowia. Jest to wydarzenie niezwykle ważne dla polskiej medycyny. Ma ono charakter debaty pomiędzy liderami opinii, przedstawicielami najważniejszych urzędów, praktykami i reprezentantami kluczowych organizacji. Debatowano o finansach i zarządzaniu w ochronie zdrowia. Poruszano tematy rozwoju branży farmaceutycznej, sieci szpitali, a także Podstawowej Opieki Medycznej.  Rozmawiano o roli sektora prywatnego w polskim systemie ochrony zdrowia. Nie zabrakło również tematów ważnych z naszego punktu widzenia, jakimi są cyfryzacja służby zdrowia oraz rynek start-upów medycznych w Polsce.

Cyfryzacja służby zdrowia – jeden z priorytetów w ochronie zdrowia

W panelu dotyczącym cyfryzacji ochrony zdrowia debatowano nad tematem szczególnie dla nas bliskim – Elektroniczna dokumentacja medyczna w polskich szpitalach. Rozmawiano o wyzwaniach związanych z procesami wdrażania EDM.

Debatowano również nad cyfrową dojrzałością polskiej ochrony zdrowia. Z dyskusji wybrzmiał jeden ważny wniosek – postępująca informatyzacja przyczynia się do pozytywnej transformacji polskiej służby zdrowia. Zarówno lekarze, jak i pacjenci doceniają nowe technologie, z jakich przyszło im korzystać dzięki cyfryzacji i są na nie otwarci. Gotowość polskiej służby zdrowia do podjęcia globalnych wyzwań, związanych ze zdrowiem określa krajowy raport „Future Health Index 2019”,przygotowany na zlecenie firmy Philips. Raport został przygotowany w oparciu o badanie ankietowe członków personelu medycznego i pacjentów. Szeroko analizuje doświadczenia i punkty widzenia. Wyznacza ścieżki, prowadzące do zwiększenia akceptacji oraz szerszego stosowania opieki zdrowotnej opartej na danych. A więc wspieranej nowymi technologiami. Wnioski płynące z raportu są niezwykle optymistyczne. W Polsce zarówno personel medyczny, jak i pacjenci są otwarci na nowe technologie w medycynie.

Future Health Index 2019 – na jakim etapie jest Polska w digitalizacji służby zdrowia?

Zachęcamy do zapoznania się z raportem, gdyż jest on pełen niezwykle ciekawych i ważnych wniosków, opartych o analizę zebranych danych. Poniżej podsumowaliśmy kilka najważniejszych, a przy tym niezwykle optymistycznych wniosków płynących z raportu:

  • Ponad 50 % lekarzy w Polsce, korzystających z cyfrowych technologii dostrzega ich korzystny wpływ na jakość zapewnianej opieki, wyniki pacjentów oraz zadowolenie personelu medycznego.
  • 77 % przedstawicieli personelu medycznego korzysta przynajmniej z jednego rozwiązania z obszaru technologii cyfrowych, w tym z aplikacji mobilnych.
  • 82% polskich pacjentów, nie mających dostępu do swoich elektronicznych danych medycznych deklaruje, że chciałoby uzyskać taką możliwość.
  • 69% pacjentów, którzy mają już dostęp do swoich danych medycznych, chciałoby udostępnić te dane również swojemu lekarzowi.

Raport wskazuje również obszary wymagające usprawnienia.

  • Telezdrowie jest nadal niedostatecznie wykorzystywanym narzędziem dla personelu medycznego
  • Istnieje potrzeba rozszerzenia zakresu zastosowań sztucznej inteligencji (AI). Dotychczas personel medyczny wykorzystuje ją głównie do monitorowania pacjentów, podczas gdy możliwości jest o wiele więcej
  • Należy zwiększać świadomość korzyści płynących z technologii cyfrowych wśród polskiego społeczeństwa. Dzięki temu Polacy chętniej będą korzystać z cyfrowych rozwiązań medycznych.
  • Wymiana danych pomiędzy placówkami medycznymi nadal jest niewystarczająca. O ile personel medyczny chętnie udostępnia dane medyczne w obrębie własnej placówki (64% przedstawicieli personelu medycznego), to udostępnianie ich lekarzom poza swoją placówką nie funkcjonuje szeroko (tylko 11% lekarzy udostępnia dane innym podmiotom medycznym)

Start-upy medyczne z wielkim potencjałem

Start-upom medycznym poświęcono podczas tegorocznej konferencji specjalny panel „Dane medyczne, AI i start-upy w zdrowiu w 2020 roku”. Podczas dyskusji wskazano na olbrzymią rolę, jaką pełnią start-upy w rozwoju podmiotów medycznych oraz w podnoszeniu jakości i bezpieczeństwa opieki medycznej w Polsce. Zaczątek dyskusji stanowi zaprezentowany podczas panelu raport „Top Disruptors in Healthcare 2020”, przygotowany przez Polską Federację Szpitali oraz Stowarzyszenie Młodzi Menedżerowie Medycyny. Jest to pierwsza edycja raportu, który zbiera i strukturyzuje informacje o rynku start-upów medycznych w Polsce. Publikacja ta powstała po to, aby wspierać innowacje w ochronie zdrowia, pomagając w nawiązywaniu współpracy pomiędzy najbardziej obiecującymi start-upami i podmiotami medycznymi.

Publikację można zobaczyć tutaj.

Nie zabrakło w niej również Aurero, jako start-upu przyczyniającego się do poprawy jakości obsługi pacjentów oraz usprawniającego zarządzanie podmiotami medycznymi.

Podczas spotkania wskazano na potrzebę współpracy podmiotów medycznych i start-upów, które dostarczają nowatorskich cyfrowych rozwiązań dla medycyny. Taka współpraca umożliwia placówkom medycznym rozwój w zgodzie z duchem postępującej digitalizacji sektora zdrowia.

Formularz wysłany pomyślnie !

Nasz zespół już pracuje nad

przygotowaniem Twojej wersji Aurero.

Już za chwilę (zazwyczaj zajmuje to do 5 minut) na podany przez Ciebie adres e-mail otrzymasz informacje niezbędne do zalogowania się do swojej wersji demonstracyjnej.

W międzyczasie, jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Dbamy o Twój cenny czas – jeśli chcesz porozmawiać z nami i dowiedzieć się jak możemy pomóc rozwijać Twój biznes, wybierz dogodny termin spotkania klikając w poniższy link:

https://calendly.com/magdalena-simko/30min?month=2024-07
Oops! Coś poszło nie tak. Spróbuj jeszcze raz.